Công văn số: 8336/BTC-CST& Công văn 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính V/v Triển khai thực hiện một số…


Công văn số: 8336/BTC-CST& Công văn 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013


Ngày 28/6/2013 Bộ Tài chính ban hành Công văn số 8336/BTC-CST và Công văn số 8355/BTC-TCT, V/v triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. Nội dung công văn chỉ rõ:

- Áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với nhà ở xã hội; thực hiện giảm 50% mức thuế GTGT đối với nhà ở thương mại là căn hộ có diện tích sàn dưới 70m2 và giá dưới 15 triệu đồng/m2; quy định doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã có doanh thu không quá 20 tỷ đồng/năm được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% và quy định áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ 1/7/2013;

- Khai thuế GTGT theo quý quy định đối tượng khai thuế; thời kỳ khai thuế; cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý.

-  Các nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế nợ, tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế quy định điều kiện được nộp dần tiền thuế nợ; trách nhiệm của người nộp thuế và bên bảo lãnh; thủ tục hồ sơ đề nghị nộp dần tiền thuế nợ; thẩm quyền và thời hạn giải quyết.

- Tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế quy định các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế; các trường hợp điều chỉnh giảm tiền chậm nộp; xác định tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt 0,05%, 0,07% cho mỗi ngày tính trên số tiền chậm nộp, theo từng thời gian chậm nộp tiền thuế…

- Các quy định liên quan đến quản lý thuế TNCN, hộ khoán, cá nhân cho thuê tài sản, quy định đối với Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã hoạt động từ trước ngày 01/7/2013 và Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thành lập và hoạt động từ ngày 01/7/2013... Hai Công văn trên của Bộ Tài chính (Có File đính kèm) còn hướng dẫn về việc khấu trừ thuế TNCN của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp đối với doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp; quy định việc thực hiện khai thuế đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế; quy định thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản, từ thừa kế quà tặng, từ chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú, từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú; hướng dẫn các quy định đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; quy định hình thức khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản; quy định về việc cấp mã số thuế cho người phụ thuộc…

                                                                                                             Phòng TTHT Cục Thuế

Tin liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Sản phẩm tiêu biểu
 • In Catalogue

  In Catalogue

 • In Lịch

  In Lịch

 • In Túi xách giấy

  In Túi xách giấy

 • In Bao Thư

  In Bao Thư

 • In Hộp Giấy

  In Hộp Giấy

 • Kê Khai Qua Mạng

  Kê Khai Qua Mạng

 • Thẻ nhân viên

  Thẻ nhân viên

 • In card vip

  In card vip

 • Thẻ nhựa trong

  Thẻ nhựa trong

 • In tờ rơi

  In tờ rơi